Oferta


Usługa SOS

SOS to Stała Opieka Serwisowa nad infrastrukturą IT w Twojej firmie. Albo inaczej: Sposób na Ominięcie Stresu.

Zobacz »

 

1net generator aplikacji

Chcesz mieć szybko program na zamówienie. 1net to niezawodny generator programów Internetowych i Windows w oparciu o bazę SQL

Zobacz »

 

Mobilna Obsługa Sprzedaży

Mobilna Obsługa Sprzedaży zintegrowana z systemem Sage Symfonia pracująca na telefonach z systemem Windows lub kolektorach danych.

Zobacz »

System Symfonia

Obsługa firmy przez zintegrowany systemem Sage Symfonia.

Zobacz »

 

BITAM - nowoczesne rozwiązania IT dla biznesu

Zapraszamy na nasze strony
Informujemy na nich o naszej aktualnej ofercie

picture

Moduł Produkcja systemu Symfonia czy Forte obsługuje różne modele procesu produkcyjnego. Może to być produkcja dyskretna i procesowa, prosta i złożona, jednostkowa i seryjna, okresową i ciągła.

System nadzoruje wszystkie etapy procesu produkcyjnego: planowanie, wytworzenie produktów, rozliczanie i raportowanie.

Zarządzanie Produkcją Forte zapewnia:

  • kontrolę rentowności produkcji
  • informacje niezbędne do podejmowania decyzji o toku produkcji
  • pełną informację o kosztach planowanych i rzeczywistych
  • zwiększenie efektywności rozliczania produkcji
  • kontrolę magazynu i zapotrzebowania na surowce i półwyroby
  • możliwość rozliczania wadliwych partii wyrobów
  • rozliczanie kosztów dodatkowych, np.: energia, usługi zewnętrzne
  • możliwość rozliczania pracowników
  • rejestracja odchyleń od norm produkcyjnych
  • możliwość tworzenia własnych raportów

Moduł Produkcji umożliwia definiowanie technologii  wytworzenia produktu, zarządzanie kosztami, precyzyjne ewidencjonowanie zużycia surowców, dodatkowo można ewidencjonować odpady powstałe w czasie produkcji. W systemie jest możliwość planowania kosztów poprzez symulację kosztów wytworzenia na podstawie technologii.

Plany produkcji w systemie określają ilość i technologię wykonania. Przy tworzeniu planu kontrolowana jest dostępność surowców i półwyrobów. Zlecenia produkcyjne są tworzone na wyrób główny, a jeśli trzeba również na półwyroby. Plan produkcji jest podstawą do wygenerowania zapotrzebowania materiałowego i raportu operacji niezbędnych do wytworzenia wyrobu gotowego. System śledzi odchylenia od norm technologicznych powstałych w procesie produkcji. Moduł Produkcji wymaga modułu Handel, bo dokumenty magazynowe w module handlowym są automatycznie wystawiane na podstawie danych zawartych w module produkcyjnym.

W standardzie dostępne są raporty z procesu produkcji. Dodatkowo stworzono kilkadziesiąt rodzajów wykresów, raportów przekrojowych, wielomodułowych dołączających dane z Handlu i Księgowości. Produkcja posiada też wbudowany mechanizm dający możliwości elastycznego definiowania raportów.